ODDÍL AEROBIKU A GYMNASTIKY – VŠESTRANNÁ PŘÍPRAVA

ODDÍL AEROBIKU A GYMNASTIKY – VŠESTRANNÁ PŘÍPRAVA 

Všestranná sportovní průprava pro děvčata předškolního a školního věku s individuálním přístupem pod vedením kvalifikovaných trenérek a pedagogů Kateřiny Sedlákové, Jany Velátové, Olgy Kortanové, Eriky Motyčkové a mladých talentovaných odchovankyň oddílu.

Tréninky probíhají dvakrát týdně v malé tělocvičně ZŠ Jana Husa, případně venku na školním hřišti.

Pondělní tréninky (14:45-15:45) jsou zaměřené na aerobik, atletiku a míčové hry.

Čtvrteční tréninky (14:45-15:45) jsou zaměřené na gymnastiku, baletní průpravu a tanec.

Cena – tréninky 2x týdně – 1600,-Kč/pololetí.

Přihláška on-line zde: http://www.centrumabeceda.cz/predbezna-prihlaska-do-oddilu-aerobiku-a-gymnastiky/
Přihlásit se je možné také přímo na trénincích, které začnou od čtvrtka 3. září 2020.

V trénincích se soustředíme na komplexní rozvoj pohybových dovedností děvčat. Do našich tréninků pravidelně zařazujeme cvičení na nářadí (na hrazdě, žíněnkách, kruzích, trampolínce, kladince …) i s různým náčiním (míče, malé míčky, švihadla, padáky,…)

Chceme se především soustředit na správné držení těla a správné pohybové stereotypy (správné postavení nohou při hodu míčem, správné polohy rukou a hlavy při kotoulu,…). Budeme se i nadále zaměřovat na problematické partie a části těla – budeme protahovat zkrácené i posilovat ochablé svaly.
Chceme postupně děvčata učit i náročnější aerobikové a gymnastické prvky, nicméně toto bude podmíněno jejich fyzickou připraveností (vyspělost koordinace, svalová výbava,…).
Chceme mezi děvčaty budovat i týmového ducha. Obtížnost tréninku přizpůsobujeme individuálním schopnostem a potřebám děvčat. Probíhá v přátelské atmosféře.

PTÁTE SE:

Připravujete nějaká vystoupení?

Ano. V rámci pondělích i čtvrtečních tréninků pořádáme hlavně pro radost několikrát ročně soutěže jako jsou Aelympiáda, Aerobik Cup, Volba Miss, nově také gymnastický víceboj. Diváci jsou při soutěžích vítáni. Zároveň i každý poslední trénink v měsíci je „Dnem otevřených dveří“.

Věnujete se také vystoupením na veřejnosti?

S děvčaty, která mají zájem a základní předpoklady, pracujeme ještě ve středu při specializovaném tréninku pódiových skladeb, se kterými jezdíme na soutěže, vystupujeme na slavnostech či jiných příležitostech dle dohody.

Děvčata, která mají zájem cvičit pódiové skupinové skladby, jezdit na závody a přehlídky, trénují navíc ve středu pod vedením trenérky Věrky Chvalové a jejího zkušeného týmu.

Čas tréninků pódiové skladby 13,45-14,45.  Podmínkou účasti v pódiové skladbě je účast na všestranném tréninku v pondělí a ve čtvrtek. Cena za cvičení 3x týdně – 2400,-Kč/pololetí.