Organizace kroužků

 

ZÁPIS – informace najdete u jednotlivých kroužků

Přihlášku je možné:

a) stáhnout z webu a vhodit do schránky u vstupních dveří do nové budovy

b) stáhnout a přinést

c) stáhnout, naskenovat a poslat mailem

d) vyplnit při zápise

 

Další info:

1) Mladší děti si po dohodě s rodiči vyzvedáváme z družiny a vracíme je tam zpět.

2) Přihláška je letos nově na CELÝ ŠKOLNÍ ROK – tímto chceme předejít zrušení kroužku v pololetí pro neúčast. Prosím zvažte. Snažíme se držet cenu na spodní hranici, tudíž je přihláška opravdu závazná!!!

3) Na základě odevzdané přihlášky bude vystavena faktura na úhradu kroužku.

4) Zameškané hodiny propadají. V případě dlouhodobé absence je možná vzájemná dohoda.

5) Platba za kroužky probíhá pololetně. Pokud není provedena úhrada do udané splatnosti, nebude kroužek pro dítě zpřístupněn. JE MOŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ DOHODA (částečné úhrady,…).

DALŠÍ INFORMACE OBDRŽÍTE U ZÁPISU