Předběžná přihláška do oddílu aerobiku a gymnastiky

jméno a příjmení vašeho dítěte

škola

třída

email na zákonného zástupce

telefonický kontakt na zákonného zástupce

captcha

Odesláním této přihlášky souhlasím s poskytnutím osobních údajů v souladu s
GDPR.