Tábory a akce

zde info o táborech a akcích (v případe hodně informací rozdělit sekce)